Bezúročná půjčka zaměstnanci je nejvýhodnější

Chcete si půjčit určitý finanční obnos, ale nechcete platit vysoké úroky a poplatky? Myslíte, že neexistuje taková půjčka, u které nezaplatíte nic navíc? Pak se informujte u svého zaměstnavatele, protože bezúročná půjčka zaměstnanci patří k zaměstnaneckým výhodám, jako jsou stravenky nebo připojištění, poukázky a podobně. Ne vždy je však známo, že si zaměstnanec může od zaměstnavatele také výhodně vypůjčit. Takové finance jsou osvobozeny i od daně z příjmů.

Pro jaký účel lze získat bezúročnou půjčku zaměstnanci

Bezúročnou půjčku zaměstnanci nelze získat pro jakýkoli účel, nelze tedy počítat s tím, že si za ni můžete pořídit cokoli. Omezena je i výše půjčky, pokud má být osvobozena od daní – na účely bydlení do 100 000 Kč, jako pomoc v obtížné životní situaci 20 000 Kč. Pokud by zaměstnance a jeho rodinu postihla živelná pohroma, může být částka navýšena až na 200 000 Kč. Bezúročná půjčka zaměstnanci se nejčastěji poskytuje na pořízení bydlení nebo opravy, účel je však vždy nutno doložit např. smlouvou o koupi, účtem nebo fakturou. Zaměstnavatel může samozřejmě poskytnout vyšší půjčky, pak je však nutno řešit zdanění.

Jak se splácí bezúročná půjčka zaměstnanci

Stejně jako je výše bezúročné půjčky zaměstnanci závislá a dohodě obou stran, tedy zaměstnance a zaměstnavatele, platí totéž pro způsob a výši a dobu splácení. Nejčastěji se splátky realizují strháváním dohodnuté částky z platu. Hodnota půjčky se tak postupně snižuje. Je samozřejmě možno zapůjčit částku na dohodnutou dobu bez splátek a po uplynutí lhůty splatit celou bezúročnou půjčku zaměstnanci najednou. Zaměstnanec tak získá určitý odklad splátek. V případě schválení půjčky se sepisuje smlouva o půjčce, ve které se přesně definují všechny právní záležitosti.

Komu se poskytuje bezúročná půjčka zaměstnanci

Na poskytnutí bezúročné půjčky zaměstnanci není žádný právní nárok, nemusí být tedy schválena a poskytnuta každému žadateli. I zaměstnavatel má pro tento účel pouze omezené prostředky. Proto vyjde s bezúročnými půjčkami vstříc především těm zaměstnancům, kteří u něj pracují dlouhou dobu a jsou loajální. Jako motivace může být bezúročná půjčka použita tam, kde je potřeba posílit výkonnost zaměstnance a zajistit si jeho setrvání v podniku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *